31, మార్చి 2013, ఆదివారం

వినదగునెవ్వరు చెప్పిన....9“కాలం కలసివచ్చినప్పుడు మనం చేసే పొరబాట్లను కూడా జనం తేలిగ్గా తీసుకుంటారు. టైం బాలేకపోతే జోకువేసినా అది మేకై కూర్చుంటుంది.”
NOTE : COURTESY IMAGE OWNER

కామెంట్‌లు లేవు: