26, మార్చి 2013, మంగళవారం

వినదగునెవ్వరు చెప్పిన .......3

“మీ  మందహాసం వెనుక దాగున్న విషాదాన్ని చూడగలిగేవాడినీ,  మీ ఆగ్రహం మాటున దాగున్న ప్రేమను గమనించగలిగేవాడినీ, మీ మౌనానికి కారణమయిన హేతువును పట్టుకోగలిగినవాడినీ నమ్ముకుంటే ఇక ఆ నమ్మకం చెక్కుచెదరదు. అతడే మీకు నిజమైన నమ్మదగ్గ స్నేహితుడు.” 

కామెంట్‌లు లేవు: