5, మార్చి 2013, మంగళవారం

చిత్ర కధ - చిత్రమయిన కధ
ఈ చిత్రంలో కానవస్తున్నదేమిటి? 


మీ వూహ రైటే! అది తాజ్ మహలే!

మరి ప్రధాన గోపురం పైభాగంలో కనిపించే ఆ కర్రలు ఏమిటి? తాజ్ నిర్మాణంలో వున్నప్పుడు తీసిన ఫొటోనా? కాదెంత మాత్రం కాదు. 1942లో ద్వితీయ ప్రపంచ సంగ్రామకాలంలో యుద్ధ విమానాల బారినుంచి ఈ అద్వితీయ కట్టడాన్ని కాపాడేందుకు ఆ నాటి ప్రభుత్వం మొత్తం తాజ్ మహల్ ను వెదురు కర్రలతో కప్పివుంచింది. ఆ ఏర్పాట్లు చేస్తున్న సమయంలో తీసిన ఫోటో ఇది.-

కామెంట్‌లు లేవు: