14, మార్చి 2013, గురువారం

“ప్రభుత్వపక్షము బలము ఎక్కడ వుండును?”
“ప్రతిపక్షముల అనైక్యతలోనుండును”

కామెంట్‌లు లేవు: