15, మార్చి 2013, శుక్రవారం

Srishti the Great - శ్రిష్టి కి అభినందనలు


Srishti, our  grand daughter, is now the Inter district champion for the Global Reading Challenge!  (Seattle,USA.) Onto the Grand Challenge for the state next week! Go girl!


శ్రిష్టి కి అభినందనలు 

3 కామెంట్‌లు:

శ్రీరామ్ చెప్పారు...

Congrats and Wish you all the Srishti

శ్రీరామ్ చెప్పారు...

Congrats and Wish you all the Srishti

భండారు శ్రీనివాసరావు చెప్పారు...

@SRIRAM- Thanks on behalf of my grand daughter Srishti- Bhandaru Srinivas Rao