17, మార్చి 2013, ఆదివారం

సవర్త పాట

Please CLICK here to listen  the song సవర్త పాట
ఆడపిల్ల పుట్టిన ప్రతి ఇంటా జరిగే పండుగ పాట – ఈ సవర్త పాట.
నలుగురు కలసిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ఆడంగులు నలుగురూ కలసి అక్షరాలా ఎనభై అయిదేళ్ళ సరసక్కయ్యను అడిగి మరీ పాడించుకున్న పాట ఇది. అంతవయస్సులో గుర్తుపెట్టుకుని పాడిన ఈ పాటలో ఏదయినా పొరబాట్లు కనిపిస్తే/వినిపిస్తే, దాని వింటూ తిరిగి రాసుకోవడంలో జరిగిన  ఆ తప్పు అక్షరాలా నాదే కాని ఆమెది కాదు.
సరసక్కయ్య పాడిన సవర్త పాట :
‘సువ్వియనుచు పాడరమ్మా
‘సుందరాంగిని చూడరమ్మా
‘నవ్వే మాట కాదె కొమ్మా
‘నాతి సవర్తలాడెనమ్మా
‘బువ్వదినుట నేరదమ్మా
‘పూబోణి ఎరుగదమ్మా
‘తల్లి చూచి చెప్పగానే
‘తలనువంచి నవ్వేనమ్మా
 ‘విప్రవరుల పిలవరమ్మా
‘విప్పి పంచాంగం చూడగానే
‘యుక్తమైన నక్షత్రమమ్మా
‘సువ్వియనుచు పాడరమ్మా
‘సుందరాంగిని చూడరమ్మా’
    

కామెంట్‌లు లేవు: