24, మార్చి 2013, ఆదివారం

'ఐ పాడ్' మేజిక్


http://www.youtube.com/watch_popup?v=32bUIa--6GM
మేజిక్కులు చేసేవాళ్ళు, మేజిక్కులు అంటే ఇష్టపడేవాళ్ళు - తప్పనిసరిగా చూడాల్సిన వీడియో ఇది. గాలిలోనుంచి వస్తువులు సృష్టించినట్టే ఈ జర్మన్ మెజీషియన్ అందుకోసం 'ఐ పాడ్' వాడుకున్న తీరే గొప్పగా వుంది. అయిదున్నర నిమిషాలు మనవి కావనుకుంటే 'జర్మన్ భాష'తెలియనివాళ్ళు కూడా ఆస్వాదించి ఆనందించే  లఘుచిత్రం అని నా మనవి. ఇంకెందుకు ఆలశ్యం. పైన ఇచ్చిన 'లింకు' ఉపయోగించి చూడండి.- భండారు శ్రీనివాసరావు

కామెంట్‌లు లేవు: