29, మార్చి 2013, శుక్రవారం

వినదగునెవ్వరు చెప్పిన......7“సమాజంలో మీ స్థాయిని బట్టి, హోదానుబట్టి మిమ్మల్ని మీరు ఎక్కువగా అంచనా వేసుకుని ఇతరులముందు అహం  ప్రదర్శించడం అవివేకం. ఎందుకంటే చదరంగం బల్ల మీద హోదా వెలగబెట్టే రాజూ, అతడి బంట్లూ కలసి చివరికి చేరేది వాటిని భద్రం చేసే పెట్టెలోకే”  
Note: Courtesy image owner. 

కామెంట్‌లు లేవు: