5, మార్చి 2013, మంగళవారం

చిత్రకదనూటొక్క జిల్లాల అందగాడు మాదిరిగా ఇది నూటొక్క సంవత్సరాల క్రితం ఇంగ్లీష్ పత్రిక. టైటానిక్ డ సముద్రంలో మునిగిపోయినప్పుడు బోస్టన్ గ్లోబ్ ఆంగ్ల దినపత్రిక 1912 ఏప్రిల్ 16 వ తేదీన మొదటి పుటలో ప్రచురించిన వార్తాకధానం తాలూకు ఛాయాచిత్రం -


NOTE:Courtesy image owner 

కామెంట్‌లు లేవు: