28, మార్చి 2013, గురువారం

వినదగునెవ్వరు చెప్పిన ....... 6


కలలు 
“నిద్రపోయేటప్పుడు వచ్చేవి కలలు కావు. నెరవేరేదాకా నిద్రపట్టకుండా చేసేవే నిజమైన కలలు.”కామెంట్‌లు లేవు: