25, మార్చి 2013, సోమవారం

వినదగునెవ్వరు చెప్పిన .......
“రహదారి బాగుంటే గమ్యం గురించి చింత పడవద్దు. గమ్యం గొప్పది అనుకుంటే  మార్గం గురించి ఆలోచించవద్దు.”

కామెంట్‌లు లేవు: