30, మార్చి 2013, శనివారం

వినదగునెవ్వరు చెప్పిన ....... 8
“మీరు  చేయలేని పని ఇతరులు ఎలాచేస్తారు అన్నదానిపై దృష్టి పెట్టడం దండుగ. ఇతరులు చేయలేనిపని  మీరు  యెలా చెయ్యగలరు  అన్నదాని గురించి ఆలోచించిననాడు విజయాలు మీ సొంతం అవుతాయి.”

Courtesy Image Owner

కామెంట్‌లు లేవు: