12, మార్చి 2013, మంగళవారం

చీరే మేరే సప్నే


పండక్కి ఈ మారయినా
షాపులో చేసి అరువయినా
కనీసం  కంచిపట్టు చీరయినా
కొని తీరాలి ఆరునూరయినా

(వాక్టూన్లు – భండారు - ఆంధ్ర జ్యోతి దినపత్రిక – 1975) 

కామెంట్‌లు లేవు: