18, జులై 2022, సోమవారం

అందరికి రుచికరమైనవి ఆంధ్రా పాలిటిక్స్

1 కామెంట్‌:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

ఏపీలో గెలుపు ఎవరిది ఐనా సరే, కానీయండి.
ఓటమి మాత్రం ప్రజలది.
అమాయక ప్రజలది అంటారా? అనండి మీ యిష్టం.
అతితెలివి ప్రజలది అంటారా? అనండి మీ యిష్టం.
దురాశాపరులై దెబ్బతిన్న - దెబ్బతినే ప్రజలది అంటారా? అనండి మీ యిష్టం.
ఓటమి మాత్రం ఖచ్చితంగా వారిదే.