21, జులై 2022, గురువారం

బ్రిటన్ అధికార పీఠంపై భారత రిషి ?

1 కామెంట్‌:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

ఇంతకీ ఏమి చెప్ప దలచు కున్నారు ? :)
Country is becoming old they need young blood so time pass / stop gap for now :)