22, జులై 2022, శుక్రవారం

ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీఆర్ తో కొన్ని అనుభవాలు
ఎన్టీఆర్ సినీ రంగంలో మేరుశిఖర సమానుడు.

హైదరాబాదు ఆలిండియా రేడియోలో పనిచేస్తున్న నాకు ఆయన్ని పలుసార్లు కలవగలిగే అవకాశం కలుగుతుందని నేను ఏనాడు ఊహించలేదు. ఆయన రాజకీయాల్లో చేరి ఉమ్మడి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అలాంటి అపూర్వ సందర్భాలు రేడియో విలేకరిగా తటస్థపడ్డాయి. అది కేవలం కాకతాళీయం.

ఆ అనుభవాలను చెప్పే అవకాశాన్ని సుమన్ టీవీ నాకు కల్పించింది.

వారికి కృతజ్ఞతలు. కామెంట్‌లు లేవు: