27, జులై 2022, బుధవారం

అప్పులు ప్రమాదకరమే కానీ .........

 అప్పు  చేయకుండా   రోజు గడిచే పరిస్తితి  ప్రభుత్వాలకు  వుందా!

కామెంట్‌లు లేవు: