17, జులై 2022, ఆదివారం

తెలిసినా చెప్పరు, అలాంటిదే వైస్రాయ్ ఉదంతం

2 కామెంట్‌లు:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

౮ నిమిషాల ౫౨ సెకన్లలో ఏమీ కొత్తగా ఓపెన్ కాలేదు ఎంత గా ఏంకరిణి గారు కొచ్చెనించినా :) భండారు వారి భాండాగారము నుండి

అజ్ఞాత చెప్పారు...

భలేవారండి. “వైస్రాయ్ ఉదంతం” అంటే నేనింకా బ్రిటిష్ వైస్రాయ్ అనుకున్నాను. హోటలా? ఆ పదం ఇప్పుడు ఆంగ్ల వైస్రాయ్ కాక వైస్రాయ్ హోటల్ కు పర్యాయపదం అయిపోయిందా? బాగుంది.