28, జులై 2022, గురువారం

హైదరాబాదు వరదలు ! ఎవరి పాపం? ఎవరు కారణం?

1 కామెంట్‌:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

భారీ వర్షాలు వచ్చినప్పుడు వరదలు రావడం సహజం. ఛానెళ్ల గోల వల్ల ఉపద్రవం జరిగిందేమో అనిపిస్తుంది.

నగరం లో ఖాళీ స్థలం మిగలకుండా భవనాలు కట్టడం, చెరువులు ఆక్రమించడం రెండు కారణాలు.