1, ఆగస్టు 2013, గురువారం

చింతించి వగచిన ఏమి ఫలము?మహబాగా ఆలోచించి, నిపుణులతో చర్చించి, అధికారులతో పలుమార్లు సమీక్షించి, ప్రజా ధనాన్ని పెద్దమొత్తంలో వెచ్చించి ప్రభుత్వాలు చేసే నిర్వాకాలు ఇలాగే వుంటాయి.(కార్టూనిస్టుకి  ధన్యవాదాలు) 

కామెంట్‌లు లేవు: