18, ఆగస్టు 2013, ఆదివారం

ఔదార్యం

"శ్రీవారికి 
'
ముక్కోపం తగ్గించుకోకపోయినా పరవాలేదు,కానీ చారిటీ అనే గుణం కొంచెం పెంచుకోండి.తరవాత ఏ చీకాకులు వుండవు.
ఔదార్యం పెంచుకోవడం అనేది ఎవరికోసమో కాదు, మీ కోసమే.
అది లోపించడం వల్ల మీరు ఏమి కోల్పోతున్నారో మీకు తెలియదు.ఎదుటివారి లోపాలనూ-బలహీనతలనూ, ఔదార్యంతో క్షమించే ఆర్థ్ర్ర హృదయానికి ఎంతటి  ఆనందం లభిస్తుందో మీరు అర్థం చేసుకోవడం లేదు.
అందుకే మళ్ళీ చెబుతున్నాను.
మీ అనందం కోసమే-
మీ జీవిత మాధుర్యం కోసమే
కాసింత  ఔదార్యం పెంచుకోండి.
తప్పుచేయడం మానవ లక్షణం
క్షమించడం మానవీయ గుణం అంటారు కానీ-
నన్నడిగితే
తప్పుచేయడం మానసిక దౌర్బల్యం
క్షమించడం మానవ సంస్కారం '
-
ఓ శ్రీవారికి ఓ శ్రీమతి (నన్నడిగితే అందరి శ్రీమతులదీ ఇదే మాట)

కామెంట్‌లు లేవు: