20, ఆగస్టు 2013, మంగళవారం

ఏవస్తువయినా ఆరణాలే

చిన్నప్పటి ఓ దృశ్యం 
వీధి పక్కన ఓ గుడ్డ పరచుకుని దానిమీద రకరకాల వస్తువులు పెట్టి 'ఏ వస్తువయినా ఆరణాలే !' అంటూ వ్యాపారం చేస్తుండేవారు.
అలాటి ఓ చిత్రం ఒకటి ఈరోజు నెట్లో మరో రూపంలో కనబడింది. ఇదే అది.


కామెంట్‌లు లేవు: