23, ఆగస్టు 2013, శుక్రవారం

శనగల మంగళవారం -

'ప్రతి శ్రావణ బుధవారం ఉదయం - వేయించిన  శనగలతో తప్పనిసరి పలహారం.'


(అమెరికా నుంచి ఫోటో పంపిన మిత్రుడు అయ్యగారి శ్యామసుందరం గారికి ధన్యవాదాలు) కామెంట్‌లు లేవు: