15, ఆగస్టు 2014, శుక్రవారం

విజయానికి ఏడు మాటలు
నిన్న సాయంత్రం హైదరాబాదు గోల్ఫ్ క్లబ్ లో జరిగిన ఒక సమావేశంలో హెచ్.ఎం.ఆర్.ఐ.,  సీ.ఈ.ఓ., డాక్టర్ బాలాజీ మాట్లాడుతూ విజయం సొంతం చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఏడు మాటలు చెప్పారు.
అవేమిటంటే:
ఆర్తి, ఆకాంక్ష, ఆవేశం, ఆలోచన, ఆచరణ, ఆమోదం, ఆధ్వర్యం
ఏపని చేయాలన్నా ఆపని పట్ల ఆర్తి అవసరం. చేయాలన్న ఆకాంక్ష, చేసి తీరాలన్న ఆవేశం అంతే అవసరం. ఆర్తి, ఆకాంక్ష, ఆవేశం వుంటే చాలదు  ఆలోచన కూడా అవసరం. ముందు వెనుకలు ఆలోచించకుండా అడిగేస్తే  అంతా నిరర్ధకం అయ్యే ప్రమాదం వుంటుంది. తరువాత కావాల్సింది ఆచరణ. ఈమొత్తం ప్రక్రియ విజయవంతం కావాలంటే ఆమోదం అంటే ప్రజల ఆమోదం కూడా వుండితీరాలి. ఇక చివరిగా, అంటే ఇవన్నీ సమకూరినప్పుడు, మొత్తం ప్రణాళికను అమలుచేసే యంత్రాంగం లేదా వ్యవస్థ అవసరం, అదే ఆధ్వర్యం. అది ప్రభుత్వం కావచ్చు, ఒక సంస్థ కావచ్చు. ఇంకేదైనా కావచ్చు.
ఈ ఏడూ కూడితే అంటే సమకూడితే అలా చేపట్టిన పని ఏదయినా విజయం సాధించి తీరుతుంది. అని డాక్టర్ బాలాజీ ఉవాచ.  

   

కామెంట్‌లు లేవు: