19, ఆగస్టు 2014, మంగళవారం

సర్వేశ్వరార్పణం ......


'ఎన్నాళ్ళో వేచిన ఉదయం' -  సాయంత్రం దాకా ఆగాల్సిన అవసరం లేకుండానే  ధనలక్ష్మిగారనే ఎన్యూమరేటర్  రూపంలో ఇప్పుడే వచ్చి వెళ్ళింది. ఇంత చిన్నవిషయానికా ఇన్నాళ్లబట్టి ఇంత రభస జరిగింది అనిపించేట్టుగా ముచ్చటగా మూడు నిమిషాల్లో మొత్తం తతంగం ముగిసిపోయింది. శుభం.(విధినిర్వహణలో ఇంటికి వచ్చిన ఆడపిల్లల ఫోటో తీయడం భావ్యం సంభావ్యం కాదనుకుని, అసలా ఉద్దేశ్యమే మానుకున్నాను. కానీ ఈలోగా తెలంగాణా ముఖ్యమంత్రి తన కుటుంబ సభ్యులతో కల్సి సర్వే ఫారం పూర్తిచేస్తున్న ఫోటో లభించింది.)

NOTE:  Photo Courtesy CPRO to CM   

2 కామెంట్‌లు:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

“Our freedom was severely restricted by a series of anti-Jewish decrees: Jews were required to wear a yellow star; Jews were required to turn in their bicycles; Jews were forbidden to use trams; Jews were forbidden to ride in cars, even their own; Jews were required to do their shopping between 3:00 and 5:00 P.M.; Jews were required to frequent only Jewish-owned barbershops and beauty parlors; Jews were forbidden to be out on the streets between 8:00 P.M. and 6:00 A.M.; Jews were forbidden to attend theaters, movies or any other forms of entertainment; Jews were forbidden to use swimming pools, tennis courts, hockey fields or any other athletic fields; Jews were forbidden to go rowing; Jews were forbidden to take part in any athletic activity in public; Jews were forbidden to sit in their gardens or those of their friends after 8:00 P.M.; Jews were forbidden to visit Christians in their homes; Jews were required to attend Jewish schools, etc.”

అజ్ఞాత చెప్పారు...

ethnic profiling is completed.so what next ethnic cleansing ??

http://indiatoday.intoday.in/story/telangana-survey-underway-despite-fears-of-ethnic-profiling/1/377783.html

from now onwards,should andhra people wear some colored band ?

http://www.annefrank.org/en/Anne-Frank/The-Nazis-occupy-the-Netherlands/Anti-Jewish-Decrees/