19, ఆగస్టు 2014, మంగళవారం

నిబిడాశ్చర్యంలో నేను


అదేవిటో పదకొండవుతున్నా సర్వేవాళ్ళు రాలేదు. ఠంచనుగా పోవాల్సిన కరెంటు పోలేదు.


1 కామెంట్‌:

hari.S.babu చెప్పారు...

Pls visit

http://harikaalam.blogspot.in/2014/08/blog-post_11.html