9, ఏప్రిల్ 2014, బుధవారం

పర్వా నై


"సార్ తొందర్లో అతగాడిని మన పార్టీ అభ్యర్ధిగా ప్రకటించకండి. మనం పొత్తు పెట్టుకుందామని చర్చలు జరుపుతున్న పార్టీలో కొద్ది సేపటి క్రితమే దూరి పోయి ఆ పార్టీ కండువా కప్పెసుకున్నాడు."

"పర్వా నై భాయ్. అయితే ఆ సీటును పొత్తుల్లో ఆ పార్టీకి ఇచ్చేస్తున్నట్టు ఒక ప్రకటన చేస్తే సరిపోతుంది. దీనికి గాభరా యెందుకు?"