19, ఏప్రిల్ 2014, శనివారం

తిక్క కుదురుతుంది


"ఎండ పొడ అంటే ఏమిటో తెలియని నాయకులు ఇలా ఎండనపడి తిరుగుతూ, దోవలో బట్టలు ఇస్త్రీ చేస్తూ, మిర్చి బజ్జీలు వేయిస్తూ, కొబ్బరి బోండాలు కొడుతూ, గడ్డాలు చేస్తూ చిత్ర విచిత్ర విన్యాసాలు చేస్తూ మీడియాలో దర్శనం ఇస్తుంటే ఏమనిపిస్తుంది?"
"నిజంగా నిజం చెప్పమంటారా! ఈ ఎలక్షన్లు ఇలా మరో ఆరునెలలు పెడుతూ పోతే బాగుంటుందని"

1 వ్యాఖ్య:

voleti చెప్పారు...

ఆ తర్వాత ప్రజలకు తిక్క కుదురుతుంది...