10, ఏప్రిల్ 2014, గురువారం

వలసపక్షులు

"ఇప్పుడే అందిన వార్త: రాజకీయ వలసలు గమనించిన మీదట తాము రావడం ఇక అనవసరమనుకుని ఈ ఏడాది కొల్లేటి సరస్సుకు వలస పక్షులు రావడం వాయిదా వేసుకున్నాయి"

కామెంట్‌లు లేవు: