2, ఏప్రిల్ 2014, బుధవారం

రేవల్లి నరేందర్, ఆ నలుగురు .....

నరేందర్, ఆ నలుగురు .....

పొద్దున్నే విషాద వార్త. సీనియర్ క్రీడా వ్యాఖ్యాత, జర్నలిష్ట్ రేవల్లి నరేందర్ ఇక లేడు. అతడి భార్య ఉషతో మాట్లాడాను. ప్రస్తుతం కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో వుంది. మరి కాసేపట్లో బంజారాహిల్స్ లోని పాత జర్నలిష్టు కాలనీ ( చట్నీస్ రెస్టారెంట్ దగ్గర) లోని వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకు వస్తారు అని చెప్పింది. బహుశా ఉదయం పదీ పదిన్నర మధ్య కావచ్చు. ఈ విపత్తును తట్టుకునే మానసిక ధైర్యాన్ని ఉషకు ప్రసాదించాలని, నరేందర్ ఆత్మకు శాంతి కలగాలని ఆ సర్వేశ్వరుడిని కోరుకుంటున్నాను.


ఉష చెప్పింది పదీ పదిన్నర. ఓ పది నిమిషాలు ముందే వెళ్లాను. కాసేపటికే అంబులెన్సు వచ్చింది. నరేందర్ ని తీసుకువచ్చి హాల్లో పడుకోబెట్టారు. దాదాపు ఇరవై రోజులకు పైగా మృత్యువుతో అలుపెరగని పోరాటం చేసి వోడిపోయాడు. స్పోర్ట్స్ ఎనలిస్ట్ కదా! ఆటలో గెలుపు వోటములు సహజాతి సహజంగా తీసుకునే ధీమంతం వున్నమనిషి. అందుకే కాబోలు వోటమిని స్పోర్టివ్ గానే తీసుకున్నట్టున్నాడు. కాబట్టే మొహంలో అలసట ఛాయలు లేవు. హాయిగా నిద్రపోతున్నట్టుగా. 
ఉష ధైర్యంగానే దిగింది అంబులెన్స్. కానీ ఇంట్లోకి రాగానే ఇన్నాళ్ళుగా దాచుకున్న, అణచిపెట్టుకున్న దుఃఖం పొంగుకుని వచ్చింది. వోదార్చే ప్రయత్నమే కాని నిజంగా ఆ క్షణంలో  ఏ వోదార్పు అక్కరకు వస్తుంది. ఎవరికీ, ముఖ్యంగా ఆ వయస్సులోని ఏ అమ్మాయికీ రాకూడని కష్టం.
అందరూ వస్తున్నారు. ఏదో చెప్పాలని. ఎవరికీ గొంతు పెగలదు. ఈ నిశ్శబ్ధం నిజంగా భయంకరం.