14, ఏప్రిల్ 2014, సోమవారం

సొరకాయల కొరత

ఇప్పుడే అందిన వార్త


వివిధ ప్రధాన రాజకీయ పక్షాలు తమ తమ ఎన్నికల ప్రణాలికలను విడుదల చేసిన నేపధ్యంలో రాష్ట్రంలో సొరకాయలకు విపరీతమైన కొరత ఏర్పడినట్టు మార్కెట్ వర్గాలు తెలియచేస్తున్నాయి.