1, మార్చి 2014, శనివారం

"పిసినారిని మించిన దాత లేడు"

ధర్మ సందేహం
అప్పుడెప్పుడో  అర్ధరాత్రి దూరదర్శన్ సప్తగిరి పెడితే 'ధర్మసందేహాలు' కార్యక్రమం నడుస్తోంది. దాంట్లో వినవచ్చిన ఓ మంచిమాట.
"పిసినారిని మించిన దాత లేడు"

"ధనవంతుడయిన ఓ పిసిని గొట్టు - జగదేకసుందరి లాంటి అమ్మాయిని వెతికి పట్టుకుని ఆమెను పెళ్ళాడి, పిల్లాడు పుడితే ఆస్తి పట్టుకు పోతాడేమో అని పిల్లాడ్ని కనకుండానే చనిపోయాడు. దాంతో అతడి ఆస్తి  అంతా పరాధీనం అవుతుంది. రూపాయో అర్దో ఇచ్చి పేరు తెచ్చుకునే దాతలకన్నా సమస్తాన్ని పరాధీనం చేసివెళ్ళిన ఆ పిసినారే పెద్ద దాత"