4, మార్చి 2014, మంగళవారం

ఈ ఫోటో తియ్యడానికి కెమెరా ఎక్కడ పెట్టాలి?


Photo Courtesy Image Owner