1, మార్చి 2014, శనివారం

నవ్వు గ్యారంటీ (షరతులు వర్తిస్తాయి)


(ఆర్.వీ. ప్రభు గారి సౌజన్యంతో -)
ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ వద్ద కారు ఆపారు.పోలీసులు వచ్చారు. పుష్ప గుచ్చంతో..
కారులోకి తొంగి చూసారు. ముగ్గురు వున్నారు కారులో.
"
మీరు ట్రాఫిక్ రూల్స్ బాగా పాటిస్తున్నందుకు, సీటు  బెల్టు పెట్టుకుని డ్రైవ్ చేస్తున్నందుకు మిమ్మల్ని ఈ వారం ఉత్తమ వాహనచోదకుడిగా గుర్తించి, మీకు అయిదువేల రూపాయలు బహుమతి ఇస్తున్నారు, ఈ "లాస్యా క్లబ్" వాళ్లు. మీరు ఈ డబ్బుతో  ఏం చేస్తారో చెప్పమని అడుగుతున్నారు' అన్నారు పోలీసువాళ్ళు.
కొడుకు అబద్ధకుమార్ గునుస్తూ చెప్పాడు.
'నేను నేనయితే ఈ డబ్బుతో డ్రైవింగ్ లైసెన్సుకి అప్లై చేస్తాను.'  
'వాడి మాటలు నమ్మకండి, వాడు బాగా తాగేసి వున్నాడు' అంది తల్లి జాణేశ్వరి.
ఇంతలో వెనుక సీటులో పడుకున్న తండ్రి కేటుకుమార్ నిద్ర నుంచి లేచి ఆవులిస్తూ చెప్పాడు.
"నేను అనుకుంటూనే వున్నాను. దొంగిలించిన కారులో మనం ఎంతో  దూరం వెళ్లలేమూ, చట్టం  చేతులు చాలా పొడవైనవీ, పోలీసులు ఎక్కడో అక్కడ కాపేసి పట్టుకుంటారు అని. చూశారా. ఇప్పుడు అదే జరిగింది.'
Top of Form