1, మార్చి 2014, శనివారం

మందు కిక్కిచ్చిందీ లేనిదీ తెలుసుకోవాలని వుందా?


అయితే ముందీ పనిచేయండి.ఈ లింక్ పై నొక్కండి.* http://www.selfcontrolfreak.com/slaan.html అప్పుడు *కనిపించే ఫోటోలో ఈ వ్యక్తిని చూస్తున్నారు కదా.* * * * మీ చేతిలోని **'**మౌస్**' **తో అతగాడి ముక్కుమీదక్లిక్ చేయండి.* *కొత్త విండో తెరుచుకుంటుంది. మళ్ళీ ఓ సారి అతడి ముక్కుపై క్లిక్ చేయండి.చేయగలిగితే మీకు కిక్కు ఎక్కనట్టే లెక్క.* (లేదా బొమ్మ పక్కన కనిపించే selfcontrolfreak.com  మీద క్లిక్ చేయండి.
ఇదీ పనిచేయకపోతే లింక్ ని పేస్ట్ చేసి ప్రయత్నించండి.

1 వ్యాఖ్య:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

అహ్హహ్హహ్హహ్హ.... సార్ మీరు ప్రయత్నించారా?