2, మార్చి 2014, ఆదివారం

తెలంగాణా ఏర్పాటుపై గెజిట్ నోటిఫికేషన్

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్తీకరణ (తెలంగాణా రాష్ట్ర ఏర్పాటు) గురించి కేంద్ర ప్రభుత్వ గెజిట్ నోటిఫికేషన్