25, మార్చి 2014, మంగళవారం

ఐడియా

ఐడియా
అమెరికన్లు సరదాగా చెప్పుకునే ఓ కధ ఇంటర్నెట్ లో దర్శనం ఇచ్చింది. దాన్ని తెలుగులో చెక్కితే .....

(ఇదో గొప్ప ఐడియా - రెండింటిని ఒకటిగా చూపడం) 

'అనగనగా ఓ అమెరికన్ వూళ్ళో ఓ వృద్ధుడు నివసిస్తూ వుండేవాడు. అతడి ఒక్కగానొక్క కొడుకు దొంగతనం చేసి పోలీసుల చేతికి చిక్కి జైలుపాలయ్యాడు. ఆ మనాదితో భార్య మంచానపడి కన్ను మూసింది. వృద్ధుడికి పెద్దతనం మరింత ముసురుకు వచ్చింది. జైల్లో వున్న కొడుక్కు ఉత్తరం రాసాడు.
'నాయనా. అమ్మ పోయినదగ్గర నుంచి నాకేమీ చేతకాకుండా పోతోంది. వున్న ఎకరం (?) బంగాళా దుంపల తోట దున్ని పంట వేయడం నాకు అలివి కావడం లేదు. నువ్వా జైల్లో వున్నావు. ఏం చెయ్యాలో తోచడం లేదు' అని తన గోడు వెళ్ళబోసుకున్నాడు.
కొడుకు నుంచి తిరుగు టపాలో ఉత్తరం వచ్చింది.
'నాన్నా . ఆ తోట జోలికి వెళ్ళకు. నేను దొంగతనంగా ఎత్తుకొచ్చిన తుపాకులను మన తోటలోనే పాతిపెట్టాను. నేను వచ్చిన తరువాత దాని సంగతి చూసుకుందాం.'
ఆ ఉత్తరం వచ్చిన మర్నాడే బిలబిలమంటూ పోలీసు పటాలం దిగింది. ఆ వృద్దుడిని వెంటబెట్టుకుని తోటకు వెళ్లారు. అతడు కళ్ళప్పగించి చూస్తుండగానే మొత్తం ఆ తోటనంతా గడ్డపారలు తీసుకుని కుళ్లబొడిచారు. సెంటు జాగా వొదలకుండా తవ్వేశారు. అక్కడ తుపాకులు గట్రా ఏమీ దొరకకపోవడంతో వెనక్కు మళ్ళారు. కాగల కార్యం  గంధర్వులు తీర్చినట్టు తోటను సాగుకు అనువుగా చేసిపోయారు.
ఇంతకీ జరిగినదేమిటంటే ..తండ్రి రాసిన ఉత్తరం కొడుక్కు బాధ కలిగించింది. తానా జైల్లో వున్నాడు. వెళ్ళి తండ్రికి సాయం చేసె వీలు లేదు.  కానీ మనసుంటే మార్గం వుంటుంది. ఆ క్రమంలో   ఆ జైలుపక్షికి  ఒక  'ఐడియా' తట్టింది.  తుపాకులు, దొంగతనం అంటూ  తండ్రికి ఉత్తరం రాసాడు. అతడు వూహించినట్టే  దాన్ని పోలీసులు పొల్లుపోకుండా చదివారు. తోటలో దాచిన తుపాకులను స్వాధీనం చేసుకోవాలని వెళ్లారు.  తోటనంతా తవ్విపోసారు. ఏమైతేనేం చేతకాని తండ్రికి చేతనైన సాయం చేయగలిగాడు. 
NOTE: Courtesy image owner 

1 వ్యాఖ్య:

sambasivarao.nulu చెప్పారు...

ఇది కొత్త సీసా లో పాత సారా...సార్..మన తెనాలి రామలింగకవి కథలలోనిది...