13, జూన్ 2014, శుక్రవారం

ఎన్నికల హామీలు - ప్రజల సమస్యలు


ఈ ఉదయం (13-06-2014) ఐ న్యూస్ ఛానల్లో చర్చించిన అంశాల్లో ఈ రెండూ వున్నాయి. వీటిల్లో ఓ పోలిక వుంది. ఎప్పటికప్పుడు పెరిగిపోయే గుణం ఈ రెంటికీ వుంది. ఇచ్చిన  హామీలను, ప్రజల సమస్యలను తీర్చాల్సిన బాధ్యత ఆయా ప్రభుత్వాలదే. కానీ ములుకర్ర పట్టుకుని 'వెంటనే తీరుస్తావా లేదా' అంటే కుదరని పని. వాటికి ప్రతిపక్షాలు కొంత వ్యవధానం ఇవ్వాలి. పాలకపక్షాలు కూడా ఈ అవకాశాన్ని సావకాశంగా తీసుకుని కాళ్ళుబారజాపి కూర్చోకూడదు.


(ఐ న్యూస్ స్టూడియో)


పోతే ప్రజల సమస్యలు. అవి ఒక పట్టాన తీరేవి కావని ప్రజలకూ తెలుసూ ప్రభుత్వాలకు తెలుసు. పైగా సమస్యలు అనేవి సాపేక్షం. నా సమస్య నాకు పెద్దదిగా నాకు కనిపిస్తుంది. పక్కవాడి సమస్య యెంత పెద్దదయినా అది నా దృష్టిలో స్వల్పమే. కరెంటు కొరత ప్రభుత్వం సమస్య. కరెంటు కోత ప్రజల సమస్య. కొరతతో  ప్రజలకు సంబంధం లేదు. కోతలతో పాలకులకు వచ్చే ఇబ్బంది లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ల ఇళ్ళల్లో, కార్యాలయాల్లో కోతలు లేకుండా చూసుకునే అధికార గణం ఎలాగూ వుంటారు. అంచేత ప్రజల సమస్యల్లో తీవ్రత వారికి తెలియదు. బహుశా పూర్వం రాజులు, మహారాజులు మారు వేషాల్లో దేశ సంచారం చేసేవారు అంటారు ఇందుకేనేమో!
పోతే, మరో చిన్న మాట. ఐ న్యూస్ ఛానల్ కార్యక్రమంలో యాంఖర్ తో పాటు ఒక్క విశ్లేషకుడు మాత్రమే వుంటారు. కాబట్టి ఓ గంట సేపు మనసులో మాటలు ఎలాటి అడ్డంకులు అంతరాయాలు లేకుండా శ్రోతలతో పంచుకోవచ్చు, వారికి నచ్చకపోయినా సరే! 

కామెంట్‌లు లేవు: