16, డిసెంబర్ 2018, ఆదివారం

మేం సినిమాలు తీస్తూనే ఉంటాం.. వాళ్ళు చూస్తూనే ఉంటారు | Prakash Rao Comme...

ప్రతి ఆదివారం మాదిరిగానే  ఈ ఉదయం విజయ్ నారాయణ్   TV 5 News Scan  చర్చాకార్యక్రమంలో నాతోపాటు పాల్గొన్నవాళ్ళు : శ్రీ ప్రకాష్ రెడ్డి (బీజేపీ), శ్రీ క్రిషాంక్ (కాంగ్రెస్), శ్రీ  తెలంగాణా ప్రకాష్ (టీఆర్ఎస్) 

కామెంట్‌లు లేవు: