18, డిసెంబర్ 2018, మంగళవారం

Debate On Cyclone Phethai | Top Story With Sambasiva Rao | TV5 News

ఒక్కోసారి ఇలా కూడా జరుగుతుందన్న మాట. ఫేస్ బుక్ లో నా పోస్టింగును TV 5 సాంబశివరావు గారు నిన్న రాత్రి తమ కార్యక్రమం టాప్ స్టోరీలో ప్రస్తావించారుట. సంతోషం. వారికి ధన్యవాదాలు 

కామెంట్‌లు లేవు: