19, డిసెంబర్ 2018, బుధవారం

మాస్కో అనుభవాలపై రాసిన 'మార్పు చూసిన కళ్ళు' పుస్తకం PDF FORMAT లో kinige లో.

నా మాస్కో అనుభవాలపై నేను రాసిన 'మార్పు చూసిన కళ్ళు' అనే పుస్తకం Free Reading పద్దతిలో 'kinige' లో దొరుకుతోంది.
LINK:

http://kinige.com/book/Marpu+Chusina+Kallu?fbclid=IwAR144dvGs7qUs380DIYvVKc9ljfQ0bLeYVHK_tPbiFacqfzhUAX43bab0VA

2 కామెంట్‌లు:

విన్నకోట నరసింహా రావు చెప్పారు...


అభినందనలు 👏.

సూర్య చెప్పారు...

పార్ట్2 ఎప్పుడు రాస్తున్నారు సర్?