11, ఏప్రిల్ 2013, గురువారం

తెలుగువారందరికీ తెలుగు ఉగాది శుభాకాంక్షలు


1 వ్యాఖ్య:

పల్లా కొండల రావు చెప్పారు...

శ్రీనివాసరావు గారు, మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు.