9, మార్చి 2021, మంగళవారం

Political snippets

ఇంతకీ ఏం జరిగింది”

“గతంలో తాను చెప్పిన వీడియో క్లిప్పింగ్ మరోసారి వేసుకోండని చెప్పి ప్రెస్  మీట్  ముగించి చక్కాపోయాడు”

 

"....పీకలేక పోయారు"

(రాయలేక చుక్కలు)

టీవీ చర్చల్లో ఇది 'అనుమతించబడిన' పద ప్రయోగం అయిపోయింది.

చింతించి వగచిన ఏమి ఫలము?

 

'పార్టీ ప్రయోజనాలు ప్రధానంకాదు, రాష్ట్ర ప్రయోజనాలే ముఖ్యం అని నొక్కి చెబుతూవస్తున్నవారికి ఇప్పుడు నిర్ణయం తీసుకోవడం అగ్ని పరీక్ష'

 

 

మహిళా దినోత్సవం ఒక్క రోజన్నా ఆడవారిపై వేధింపుల వార్తలు రాకుండా వుంటే బాగుండు’

దురాశ అని తెలిసీ ఆశ పడడం అంటే ఇదే కాబోలు!

 

 

'ఎన్నో ఏళ్ళ పోరాటం తర్వాత రాష్ట్రం ప్రాంతాల వారీగా విడిపోయింది. ఎలాటి పోరాటం అవసరం లేకుండానే ప్రాంతాలు పార్టీల వారీగా విడిపోతున్నాయి.'

 

"ఎన్నికల్లో పోరాటానికి డాలూ, కత్తులూ, మనీ, మద్యం ఈ గోలంతా ఎందుకు? చడీచప్పుడు లేకుండా ప్రత్యర్ధి ఓటు తీయించేస్తే పోలా!"

 

డయల్ చేయగానే

మీకూ నాకూ మధ్య

'కరోనా'

 

కామెంట్‌లు లేవు: