28, మార్చి 2021, ఆదివారం

ఒకేరోజు, ఒకే చోట 16 వేలమందికి కోవిడ్ వాక్సిన్

 ఒకేరోజు, ఒకే హాస్పటల్ లో పదహారు వేలమందికి కోవిడ్ వాక్సిన్ (ఫైజర్) ఇచ్చారని అమెరికాలో సియాటిల్ లో ఉంటున్న మా పెద్దకోడలు భావన ఇంత క్రితమే ఫోన్ చేసి  చెప్పింది. చదివింది బీ టెక్ అయినా తన అభిరుచి కొద్దీ టీచింగ్ లైన్ ఎంచుకుంది. అది కోవిడ్ సమయంలో కలిసి వచ్చింది. నర్సులు, టీచర్లు వాక్సినేషన్ విషయంలో ప్రాధాన్యతా క్రమంలోకి వస్తారు. అంచేత నెల క్రితమే మొదటి డోసు ఇచ్చారు. ఈరోజు రెండోది. మా వాడు  మాత్రం  ఇంకా వైటింగ్ లిస్టులోనే వున్నాడు. వాళ్ళ వరుస వచ్చేసరికి కొన్ని నెలలు పట్టేట్టు వుంది.

సియాటిల్  లోని ఒక పెద్ద హాస్పటల్ లో ఈ కోవిడ్ వాక్సినేషన్ కి భారీ ఏర్పాట్లు చేశారట. ముందే టైం స్లాట్లు నిర్ణయించి ఎక్కువ సేపు వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేకుండా చేశారు. ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి మొదలై సాయంత్రం వరకు ఇది కొనసాగుతుందట.

(28-03-2021) 

కామెంట్‌లు లేవు: