2, మార్చి 2021, మంగళవారం

కన్నీరు తెప్పించిన కదిలే ఫోటో

మా మూడో అన్నయ్య మనుమడు శైలేష్, చనిపోయిన మా ఆవిడ ఫోటోకు జీవం పోసి అమెరికా నుంచి నాకు గిఫ్ట్ గా పంపాడు. థాంక్స్ రా శైలేష్! blob:https://web.whatsapp.com/42775b27-1064-4ed5-bee8-be0e07f7ced5


1 కామెంట్‌:

నీహారిక చెప్పారు...

👏👏👏👏👏
🙏🙏🙏🙏🙏