13, మార్చి 2021, శనివారం

ఆడవాళ్ళతో జాగ్రత్త - భండారు శ్రీనివాసరావు

 ‘ఆడవాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోవాలి ‘ అన్నాడు ఏకాంబరం

‘ఎందుకలా అనిపించింది? ఏమైనా స్వానుభవమా’ అడిగాడు చిదంబరం.
‘అవును. రాత్రి నేనూ మా ఆవిడా తీరికూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నాం. మధ్యలో రోగాలు, రెస్టుల ప్రస్తావన వచ్చింది. మొన్నీమధ్య ఆసుపత్రిలో వున్న మా బంధువుని చూసొచ్చాను. ఏమిటో, తలకు, నోటికి, ముక్కుతో సహా వళ్ళంతా వైర్లు. ఆ కనెక్షన్ తీసేస్తే ప్రాణం పోయినట్టే అన్నారు డాక్టర్లు. అది చూసిన తర్వాత ఓ రకం వైరాగ్యం కలిగింది. అదే మా ఆవిడతో చెప్పాను. ముందు ముందు నాకేదైనా రోగం వస్తే ఆ లైఫ్ సపోర్టింగ్ మెషిన్లు, కనెక్షన్లతో నన్ను ఇబ్బంది పెట్టవద్దు. అంతకంటే ప్రశాంతంగా చావడాన్నే నేను కోరుకుంటాను అని చెప్పాను’
‘ఆవిడ ఏమంది?’
‘ఏమీ అనలేదు. వెంటనే లేచి వెళ్లి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ పీకేసింది’
నీతి: ఆడవారితో మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్త! వాళ్ళ మెదడు పాదరసంలా పనిచేస్తుంది.
(చాలాకాలం క్రితం Reader's Digest లో ప్రచురించిన ఓ జోక్ ఆధారంగా)
Mamillapalli Manikyamba

కామెంట్‌లు లేవు: