23, జులై 2014, బుధవారం

పాత డైరీలో పాత పేజీ

కొత్త పనిమనిషి వెంకటేశ్వరమ్మ 1972 సెప్టెంబర్ మొదటి తేదీన పనిలోకి వచ్చింది. జీతం నెలకు పది రూపాయలు. పాలు తెచ్చినందుకు ఇంకో రెండు రూపాయలు