22, జులై 2014, మంగళవారం

మంచి చర్చ


"చక్కటి చర్చ ఒక మినీ స్కర్ట్ మాదిరిగా వుండాలి. అంటే విషయంపై ఆసక్తి పెంచేంత చిన్నదిగాను, విషయమంతా కవరయ్యేంత పెద్దదిగాను వుండాలన్న మాట"

NOTE: Courtesy Cartoonist 

2 వ్యాఖ్యలు:

పల్లా కొండల రావు చెప్పారు...

:)))))))

అజ్ఞాత చెప్పారు...

ఇక్కడ "విషయం" అను పదమును విడమర్చి చెప్పమని అభ్యర్థన.