30, డిసెంబర్ 2013, సోమవారం

Alzheimer's eye test HOW GOOD ARE YOU ?


Test your brain.
This is really cool.COUNT EVERY ‘F’ IN THE FOLLOWING TEXT.

“FINISHED FILES ARE THE RE
SULT OF YEARS OF SCIENTI
FIC STUDY COMBINED WITH
THE EXPERIENCE OF YEARS..... “

How many ‘F’s are there in the text?
Count them.
Count them again.
Three ? Four? 
Answer:
There are 6 ‘F’s in the text.
No Joke. Read it again.
The reasoning for this is further down.
The brain cannot process ‘OF’

F INISHED F ILES ARE THE RE
SULT O
F YEARS OF SCIENTI
F
 IC STUDY COMBINED WITH
THE EXPERIENCE O
F YEARS.....

Incredible or what?


Anyone who counts all 6 'F's on the first go is a genius.

Three is normal
four is quite rare.

(Thanks to the Email sender and image owner)

2 కామెంట్‌లు:

Saahitya Abhimaani చెప్పారు...

ప్రస్తుతం ఆఫీసులో నా ముఖ్య విధుల్లో ఒకటి, ఇతరులు వ్రాసిన ఆంగ్లం సరిచెయ్యటం. అందువల్లనేమో ప్రతి పదం స్పెల్లింగ్ తో సహా చదవటం అలవాటయ్యి మీరు ఇచ్చిన పాసేజ్ లో మొదటి రౌండ్ లోనే 6 ఎఫ్ లు లెక్కపెట్టాను. మీరు ఇచ్చిన ఈ సరదా ప్రయోగానికి ఆల్జైమర్ వ్యాధికి సంబంధం ఏమన్నా ఉన్నదా లేక అల్జైమర్ అనేది మతిమరుపుకు సంబంధించింది కాబట్టి , ఇక్కడ ఒక లైను అయ్యేప్పటికి మొదటి లైను మర్చిపోతూ ఉంటారు అందుకని ఆ పేరు పెట్టారా.

భండారు శ్రీనివాసరావు చెప్పారు...

@SIVARAMA PRASAD KAPPAGANTU - మీవంటి మిత్రులు ఒకరు దీన్ని నాకు మెయిల్ చేశారు. నేను ఏమీ మార్చకుండా దాన్ని యధాతదంగా బ్లాగులో పెట్టాను. ఆరు లెక్కపెట్టారంటే ఆలెక్క ప్రకారం మీరు ఎక్సెలెంట్ అనే లెక్క.అభినందనలు. ఆ వ్యాధి విషయం నాకేమీ తెలియదు.నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. - భండారు శ్రీనివాసరావు