20, డిసెంబర్ 2013, శుక్రవారం

అది అమెరికా ! ఇది ఇండియా!

అక్కడలా! ఇక్కడిలా! 


(అక్కడ)


(ఇక్కడ)

అక్కడేమో సాక్షాత్తు దేశాధ్యక్షుడు  ఒబామా గారు వోటు వేయడానికి పోలింగు కేంద్రానికి వెడితే అక్కడి సిబ్బంది చిరునవ్వుతో స్వాగతం చెప్పారు కానీ ఒక్కరూ లేచి నిలబడలేదు. ఇక్కడేమో జనం ఇలా సాష్టాంగదండప్రమాణాలు చేస్తున్నారు.

కామెంట్‌లు లేవు: